Oprawy klamrowe i kanałowe

Oprawy klamrowe i kanałowe (możliwość wykonywania nadruków) są przewidziane zarówno w przypadku potrzeby oprawienia składki arkuszy A4 jak i złożonych do formatu A4 rysunków.

Charakterystyka opraw:

  • klamrowa – w której do spięcia dokumentów użyto okładek i zamy-kanej klamry (do ok. 2,0 cm grubości). Wszystkie dokumenty przed włożeniem wymagają dziurkowania w bindownicy, podobnie jak opra-wy grzebieniowe. Klamry (listwy zamykające) są dostępne w gru-bościach 6, 10, 15, 20 mm.
  • kanałowa – składka formatek i ewentualnie złożonych rysunków jest zaciskana w gotowych okładkach o grubości od ok. 5 – 30 mm. Okładki mogą być miękkie (w tym z przezroczystą okładką górną) lub twarde imitujące sztywną oprawę introligatorską. Jeżeli spinana składka zawiera złożone rysunki, konieczne jest dodanie karto-nikowych wypełnień marginesu, co znajduje swoje odbicie w wycenie. Okładki kanałowe są dostępne w wielkościach oznaczanych literami i odpowiadających im grubościom odpowiednio:

Oznaczenia wielkości – AA….A….B….C….D….E….F….

Grubość [mm]…………5…10…13…16…20…24…28…32

Rodzaj oprawy Orientacyjna grubość oprawy [mm]
6mm 10mm 15mm 20mm 30mm
Klamrowa – tylko formatki 4.50 5.00 5.50 6.00
Klamrowa – złożone rysunki 5.00 6.00 7.00 8.00
10mm 20mm 30mm
Kanałowa miękka – tylko formatki 9.00 9.00 10.00
Kanałowa miękka – złożone rysunki 12.00 12.00 15.00
Kanałowa twarda – tylko formatki 15.00 15.00 15.00
Kanałowa twarda – złożone rysunki 18.00 18.00 21.00

NAPISY NA OKŁADCE KANAŁOWEJ: 3 zł + VAT za jeden wiersz

Scroll To Top