Przygotowanie do druku i skład komputerowy

Dział komputerowy Reprotechniki Wrocław to doświadczeni operatorzy dysponujący nowoczesnymi urządzeniami do druku cyfrowego i niezbędnym oprogramowaniem.

Rutynowe czynności związane z wykonaniem standardowych wydruków i skanów są wliczone w ich cenę bądź ujęte w odpowiednich ryczałtach. Wykraczające poza te ramy: opracowanie plików, korekta błędnie przygotowanych prac, ich modyfikacje, zmiany formatu (aplikacji) są realizowane wg stawki godzinowej. Również prace twórcze, skomplikowane opracowania i prace kompilacyjne są wyceniane umownie wg tej samej stawki.

1h pracy grafika komputerowego – 70 zł + VAT

Scroll To Top