Uwaga: od 1 września 2020 roku zamówienia na towary wystawione w sklepie przyjmujemy tylko telefonicznie lub mailowo.


Wybierz kategorię
Producent
Sonda
Jakiej strony używasz do poszukiwania informacji w Internecie?
emulti.pl
gazeta.pl
google.pl
netsprint.pl
onet.pl
szukacz.pl
inne...
Wszystkich głosów: 1093


Pokaż wyniki
Zobacz poprzednie sondy
Regulamin sklepu.

Regulamin Sklepu Internetowego www.reprotechnika.pl/sklep

Właścicielem sklepu internetowego www.reprotechnika.pl/sklep (w dalszej treści zwanego „Sklepem”), działającym pod adresem www.reprotechnika.pl jest Reprotechnika Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-044 Wrocław ul.Piłsudskiego 23, prowadząca działalność na podstawie wpisu do KRS pod numerem 0000151986, NIP 899-02-03-774, REGON 930136797.
      
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.reprotechnika.pl
 2.     
 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna (w dalszej treści zwanego „Klientem”).
 4.     
 5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.reprotechnika.pl
 6.     
 7. Klient, składając zamówienie poprzez stronę internetową, składa ofertę zawarcia umowy kupna - sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłana przez Sklep prośba o płatność do złożonego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Sklep oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności „przy odbiorze" przyjęcie przez Sklep oferty stanowi przesłana informacja na podany przez Klienta adres e-mail o skierowaniu zamówienia do wysyłki.
 8.     
 9. W celu złożenia zamówienia Klient, poprzez stronę internetową Sklepu, musi dokonać wyboru zamawianych towarów lub usług, sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy) oraz sposobu płatności.
 10.     
 11. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia towarów objętych zamówieniem z powodu braku w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie. Klient podejmuje decyzję o dalszym sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
      częściowa realizacja zamówienia, która powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, a Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,- anulowanie zamówienia, które powoduje anulowanie realizacji całości zamówienia,Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, którego nie otrzyma z powodu anulowania zamówienia w całości lub we wskazanej przez Klienta części, Sklep zwróci Klientowi należność za niezrealizowaną część zamówienia.
 12.     
 13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 14.     
 15. Klient może dokonywać - samodzielnie lub przez kontakt ze Sklepem - zmian w zamówieniu lub je anulować. Samodzielne wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez Panel Zamówień Klienta, do momentu przekazania zamówienia do wysyłki (wtedy opcje edycji zamówienia przestają być dostępne).
 16.     
 17. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 18.     
 19. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach potwierdzonych przez Sklep do realizacji poprzez przesłanie Klientowi prośby o zapłatę w przypadku płatności przelewem bankowym, pobrania przez Sklep środków z karty płatniczej lub wysłania do Klienta przesyłki za pobraniem.
 20.     
 21. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 22.     
 23. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości bądź liczby. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 24.     
 25. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
 26.     
 27. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody, który przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 28.     
 29. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: płatność przy odbiorze, przelew bankowy.  Sklep nie pobiera opłat za zamówienie przed jego skompletowaniem. Po skompletowaniu zamówienia Sklep prześle do Klienta na podany przy rejestracji adres email prośbę o płatność. W przypadku płatności przelewem w informacji podany zostanie numer konta bankowego, na które Klient powinien dokonać płatności.
 30.     
 31. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone przelewem bankowym, przelewem elektronicznym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep.
 32.     
 33. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
 34.     
 35. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności „płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty „płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż „przy odbiorze".
 36.     
 37. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 38.     
 39. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Konsument może żądać obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu wady, bez konieczności żądania w pierwszej kolejności naprawy bądź wymiany rzeczy. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:Reprotechnika Wrocław sp. z o.o.50-044 WrocławUl.Piłsudskiego 23Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem wady. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.    
 40.     
 41. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (koszty paczki ekonomicznej),Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 42.     
 43. Zgodnie z Ustawą z 24 czerwca 2014 r. „O prawach konsumenta" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i zwrócić zamówiony w Sklepie produkt. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając go na adres handel@reprotechnika.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niepogorszonym stanie.
 44.     
 45. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres Sklepu:Reprotechnika Wrocław sp. z o.o.50-044 WrocławUl.Piłsudskiego 23W celu poprawnej identyfikacji dostarczonej przesyłki do zwracanego towaru należy dołączyć kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu, które Klient przesłał na adres handel@reprotechnika.pl. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi.    
 46.     
 47. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 14 (czternastu) dni.
 48.     
 49. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni.Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą zwrot należności następuje na kartę płatniczą. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem tradycyjnym, elektronicznym lub za pobraniem zwrot należności następuje na numer konta podany przez Klienta. Każdorazowo Klient może odebrać zwrot należności w siedzibie Sklepu:Reprotechnika Wrocław sp. z o.o.50-044 WrocławUl.Piłsudskiego 23
 50.     
 51. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 52.     
 53. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Reprotechnika Wrocław sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy.
 54.     
 55. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia na żądanie Klienta.
 56.     
 57. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celach marketingowych.
 58.     
 59. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz ich usunięcia.
 60.     
 61. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 62.     
 63. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek podania przez Klienta błędnych danych.
 64.     
 65. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 66.     
 67. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta
 68.     
 69. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
Język
PolskiEnglish
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
1995043
Repromedia - sklep firmowy Reprotechniki Wrocław.
Adres siedziby firmy: ul.Piłsudskiego 23; 50-044 Wrocław tel: 071 341 21 00
Reprotechnika Wrocław.
Aktualna Data: 2022-07-06 09:31
© ReproMedia Wrocław - materiały do drukarek, kalki i antyramy. Sklep internetowy.. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.